• العربية (Arabic)
 • English (English)
 • français (French)

نمونه کارها

 • سرویس بهداشتی
 • آشپزخانه
 • اتاقنتیجه رای گیری
از طریق جستجو در مرورگرها 2 نفر
از طریق لینک هایی که در سایت های دیگر دیده ام. 2 نفر
از طریق دوستانم که آدرس را برایم ایمیل کرده اند. 3 نفر
هیچکدام 1 نفر

نمونه کارها

 • لابی
 • پله - نمای پایین
 • پله - نمای بالا

پیوندها

درباره سازمان

سازمان دمو ،بزرگترين سازمان تخصصی در احداث ساختمانهای پیشرفته در کشوراست که به منظور تمرکزسياست گذاری ،مديريت و هماهنگی توسعه وبهينه سازی ،افزايش کيفيت،کاهش زمان اجراو قيمت تمام شده جهت تهيه و اجرای طرحهای ساختمانی و تاسيساتی عمومی و عمران شهری در سراسر کشور،به عنوان يکی از سازمان های وابسته دمو فعاليت می نمايد.


سازمان دمو در سال ۱۳۷۲ پس از تصويب اصلاح ساختار و منطقی نمودن تشکيلات و حذف تشکيلات غير ضروری به عنوان يکی از سازمانهای وابسته به دمو شروع بکار نمود. از آن پس وظيفه تهيه و اجرای طرحهای ساختمانهای دمویی از حوزه ستادی و ادارات کل استانی ساختمانی به "سازمان دمو " منتقل گرديد.

اهداف سازمان

اهداف :

 • متمرکز ساختن ، هماهنگی ، توسعه و گسترش فعاليتهای مربوط به تهيه و اجرای طرحهای ساختمانی و تاسيسات.
 • تدوين معيارها و ضوابط طراحی ساختمانها.
 • سرمايه گذاری يا مشارکت و انجام فعاليتهای فنی و اقتصادی وتوليدی مرتبط با وظايف سازمان.
 • قبول خدمات مهندسی مشاور و تهيه نقشه های ساختمانی و شهرسازی و اعمال نظارت در اجرای اين قبيل طرحها در مقابل دريافت حق الزحمه.
 • تهيه استاندارد اجرای ساختمانهای مهم.
 • تهيه و تدوين روشهای کنترل پروژه شامل کنترل زمان و هزينه.

شرح وظايف

شرح وظايف مجمع عمومى :

 • تعيين خط و مشي كلي و برنامه سازمان .
 • رسيدگي به گزارش عملكرد سازمان و گزارش حسابرسي (بازرس) و اتخاذ تصميم نسبت به آنها و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم سود ويژه .
 • تصويب بودجه سالانه و تغييرات آن .
 • تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره (مطابق با تصويب نامه هاي شوراي حقوق و دستمزد) و تعيين حق الزحمه حسابرسي بازرس .
 • تصويب آئين نامه هاي مالي و معاملاتي سازمان با رعايت مقررات مربوط بنا به پيشنهاد هيئت مديره.
 • تصويب افزايش سرمايه .
 • تصويب پيشنهاد هيئت مديره سازمان راجع به سازش در دعاوي يا ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن .
 • اتخاذ تصميم درباره ساير مسائلي كه در دستور جلسه قرارگيرد .

گالری تصاویر سازمان

 • کاشان
 • اصفهان
 • یزد
 • تهران
 • لاهیجان
 • شیراز